آرشیو اخبار

اطلاعیه (آزمایشگاه)

با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۹ کنکور ارشد دارند کلاس عملی آز سیستم۲ مورخ ۲۹ اردیبهشت تشکیل نمی گردد و زمان برگزاری آن اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

کلاس عملی آزمایشگاه (آقای استاد صادق کلانتری) آز سیستم ۱ گروه ۱ و ۲ : پنجشنبه ۱۲ خرداد آز سیستم ۲ : پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت آز الکترونیک گروه ۱ : پنجشنبه ۵ خرداد زمان برگزاری کلاسها ساعت ۸ صبح در آزمایشگاه مربوطه می باشد. کلاسها تا عصر ادامه دارد. کار گاه عمومی برق ( آقای استاد علی اکبر کلانتری) گروه ۱ : دوشنبه ۲/۳/۱۴۰۱ ساعت ۸ صبح گروه ۲ : دوشنبه ۹/۳/۱۴۰۱ ساعت ۸ صبح کلاسها حضوری است.

ادامه مطلب