آرشیو اخبار

اطلاعیه (ارشد ۱۴۰۱)

همه دانشجویان ارشد ۱۴۰۱ باید درس روش تحقیق را بردارند.دانشجویانی که این درس را برنداشته اند در سریعترین وقت با دفتر دانشکده برق ( ۲۶۱ ) تماس بگیرند.

ادامه مطلب