آرشیو اخبار

اطلاعیه (دانشجویان ارشد)

لطفا دانشجویانی که نام استاد راهنمای آنها در سیستم هم آوا مشخص نشده است قبل از شروع انتخاب واحد با دفتر دانشکده برق تماس بگیرند. ساعت تماس ۸ تا ۱۲ می باشد.

ادامه مطلب