آرشیو اخبار

اطلاعیه (ارشد)

دانشجویانی که تاکنون فرم تعیین اولویت استاد راهنمای خود را نفرستاده اند لطفا هر چه زودتر اقدام نمایند. در غیر این صورت تصمیم گیری با خود دانشکده می باشد.با سپاس

ادامه مطلب