کارمندان

تعداد بازدید:۲۳۶۲

 

خانم مریم کلانتری

مسئول دفتر و کارشناس آموزشی  دانشکده مهندسی برق

شماره تماس:۳۶۲۴۱۲۶۱

ایمیل:  taut.electrical@gmail.com

 

 

 

خانم مریم شاهمیری

کارشناس امور دفتری دانشکده برق

شماره تماس:36241262

ایمیل:taut.electrical@gmail.com

 

 

آقای محمد آبایی( همکار بازنشسته )

آقای علی اکبر رضایی

تکنسین آزمایشگاههای الکترونیک ۱- الکترونیک ۲- الکترونیک ۳- تکنیک پالس و اندازه گیری و مدارهای الکتریکی  

تلفن تماس: ۳۶۲۴۱۳۳۰

 

 

آقای حمید ابوطالبی

 مسئول خرید آزمایشگاههای دانشکده برق و تکنسین آزمایشگاههای مدارهای مخابراتی – کنترل خطی-  کنترل و الکترونیک صنعتی -  

تلفن تماس: ۳۶۲۴۱۳۳۱

 

 

آقای مهندس علی عباسی

 جمع دار اموال  دانشکده و کارشناس اتاق پروژه – آزمایشگاههای مدار منطقی ، میکروپروسسور و  معماری کامپیوتر 

تلفن  تماس: ۳۶۲۴۱۳۳۱

 

 

آقای مهندس مرتضی قربانی

 کارشناس و استاد  آزمایشگاهای ماشین های الکتریکی ۱- ماشین های الکتریکی ۲ – کارگاه برق و آز مبانی برق

تلفن تماس: ۳۶۲۴۱۳۳۴