اخبار

اطلاعیه (ارشد ۱۴۰۱)

همه دانشجویان ارشد ۱۴۰۱ باید درس روش تحقیق را بردارند.دانشجویانی که این درس را برنداشته اند در سریعترین وقت با دفتر دانشکده برق ( ۲۶۱ ) تماس بگیرند.

ادامه مطلب

اطلاعیه (دانشجویان ارشد)

لطفا دانشجویانی که نام استاد راهنمای آنها در سیستم هم آوا مشخص نشده است قبل از شروع انتخاب واحد با دفتر دانشکده برق تماس بگیرند. ساعت تماس ۸ تا ۱۲ می باشد.

ادامه مطلب

اطلاعیه (ارشد)

دانشجویانی که تاکنون فرم تعیین اولویت استاد راهنمای خود را نفرستاده اند لطفا هر چه زودتر اقدام نمایند. در غیر این صورت تصمیم گیری با خود دانشکده می باشد.با سپاس

ادامه مطلب

اطلاعیه (ارشد)

دانشجویان گرامی که تاکنون اولویت استاد راهنمای خود را مشخص نکرده اند لطفا هر چه سریعتر اقدام نموده و برگه مربوطه را ارسال نمایید. با سپاس

ادامه مطلب

اطلاعیه

دهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی از طرف دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۲۴/۹/۱۴۰۱ برگزار می شود. دانشجویان علاقه مند به وبگاه دانشگاه به آدرس : www.sbu.ac.ir ---دانشکده ادبیات و علوم انسانی --آزمون بسندگی زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

ادامه مطلب