آزمایشگاه دیجیتال

تعداد بازدید:۲۶۴۰

آزمایشگاه دیجیتال

مسئول آزمایشگاه و مدرس: آقای مهندس صادق کلانتری

دروس تدریس شده: آزمایشگاه مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، میکروپروسسور و سیستم های دیجیتال 1و2