آرشیو اخبار

انتخاب استاد پروژه کارشناسی

دانشجویان کارشناسی مهندسی برق که می خواهند در نیمسال ۹۶۳ واحد پروژه را اخذ نمایند، باید از روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۲ لغایت سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ علاوه بر اخذ واحد از طریق پورتال جهت انتخاب استاد مربوطه به دفتر دانشکده مراجعه نمایند.

ادامه مطلب