آرشیو اخبار

اطلاعیه

کلاس اقتصاد مهندسی خانم استاد هاشمی روز دوشنبه ۲۸ شهریور و شنبه ۹ مهر تشکیل نمی شود.

ادامه مطلب

اطلاعیه (ارشد)

برای بررسی پروپوزالها سه جلسه در هفته متوالی در نظر گرفته شد که از ۲۵ مهر آغاز می شود. جلسه اول به موضوعات مرتبط خواهد پرداخت و تا تاریخ ۱ آبان پروپوزالها تحویل گرفته می شود.

ادامه مطلب