آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجویان گرامی

زمان ارسال فرم اولویت ها (به آدرس elec@ tafreshu.ac.ir) تا آخر خردادماه می باشد. دانشجویانی که فرمهای خود را تا این تاریخ نفرستاده باشند انتخاب اولویت از طرف گروه دانشکده برای ایشان انجام می شود.

ادامه مطلب
(اطلاعیه)

تعیین اولویت

دانشجویان محترمی که درس پروژه را برداشته اید اولویت استادان پروژه ( اول تا سوم) را مشخص کرده و بعد از امضای خود به آدرس elec@tafreshu.ac.ir بفرستید. با سپاس

ادامه مطلب