دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه گرایش های برق

۰۶ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۲ کد : ۴۶۶۷ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۷۳
اطلاعیه مهم

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت کلیه گرایشها بایستی دروس  نیمسال981خود را مرتبط با گرایش خود و با نظر مستقیم مدیر گروه مربوطه اخذ نمایند. در غیر اینصورت  گروه اجازه دارد دروس دانشجو را مطابق دروس مربوطه تغییر دهد.


( ۶ )

نظر شما :