اطلاعیه مهم برای دانشجویان کارشناسی ارشد برق قدرت

۰۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۶ کد : ۴۶۵۴ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۲۷
اطلاعیه

دانشجویان کارشناسی ارشد برق قدرت بایستی در نیمسال 981 طبق برنامه ایی که در زیر خواهد آمد،  انتخاب  واحد نمایند.

دانشجویان ورودی 97 گرایش سیستم :

درس تجدید ساختار( استاد درس آقای دکتر میوه ) - درس انرژی تجدید پذیر (استاد درس آقای دکتر پیشوایی )

دانشجویان ورودی 97 گرایش ماشین :

درس طراحی وسایط  نقلیه برقی (استاد درس آقای دکتر صدر )- درس انرژی تجدید پذیر (استاد درس آقای دکتر پیشوایی )

دانشجویان ورودی 98 گرایش سیستم :

درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی (استاد درس آقای دکتر اره پناهی ) - درس بهره برداری ( استاد درس آقای دکتر میوه)- درس دینامیک 1 (استاد درس آقای دکتر پیشوایی)

دانشجویان ورودی 98 گرایش ماشین :درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی (استاد درس آقای دکتر اره پناهی ) - درس بهره برداری ( استاد درس آقای دکتر میوه)- درس الکترونیک قدرت( استاد درس آقای دکتر مشگین کلک)

 


( ۳ )

نظر شما :