مصوبات شورای گروه کنترل مورخ ۹۵/۲/۲۱

۰۱ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۵:۳۳ کد : ۱۳۷۰ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۷۳
مصوبات شورای گروه کنترل مورخ ۹۵/۲/۲۱

 

در این جلسه  نکاتی در مورد نحوه برگزاری امتحان آزمون جامع خردادماه جاری مطرح  و مورد تصویب قرار گرفت:

آزمون روز اول  در تاریخ : 95/3/10 ساعت 13 - دروس شناسایی سیستم و سیستم های کنترل چند متغیره 

آزمون روز دوم در تاریخ :95/3/11 ساعت 9 - درس کنترل مقاوم 

آزمون روز سوم در تاریخ 95/3/12 ساعت 9 - دورس کنترل غیرخطی و کنترل تطبیقی 

همچنین پروزه های کارشناسی آقایان رضا ناصری - مرتضی مصطفوی - مجتبی قدرتی - مجید شریفی-امیر حیدری -محمدرضا رحمانی و وحید مرادی به تصویب رسیدند.

 


نظر شما :