اخبار

قابل توجه دانشجویان گرامی

زمان ارسال فرم اولویت ها (به آدرس elec@ tafreshu.ac.ir) تا آخر خردادماه می باشد. دانشجویانی که فرمهای خود را تا این تاریخ نفرستاده باشند انتخاب اولویت از طرف گروه دانشکده برای ایشان انجام می شود.

ادامه مطلب
(اطلاعیه)

تعیین اولویت

دانشجویان محترمی که درس پروژه را برداشته اید اولویت استادان پروژه ( اول تا سوم) را مشخص کرده و بعد از امضای خود به آدرس elec@tafreshu.ac.ir بفرستید. با سپاس

ادامه مطلب

اطلاعیه (آزمایشگاه)

با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۹ کنکور ارشد دارند کلاس عملی آز سیستم۲ مورخ ۲۹ اردیبهشت تشکیل نمی گردد و زمان برگزاری آن اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

کلاس عملی آزمایشگاه (آقای استاد صادق کلانتری) آز سیستم ۱ گروه ۱ و ۲ : پنجشنبه ۱۲ خرداد آز سیستم ۲ : پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت آز الکترونیک گروه ۱ : پنجشنبه ۵ خرداد زمان برگزاری کلاسها ساعت ۸ صبح در آزمایشگاه مربوطه می باشد. کلاسها تا عصر ادامه دارد. کار گاه عمومی برق ( آقای استاد علی اکبر کلانتری) گروه ۱ : دوشنبه ۲/۳/۱۴۰۱ ساعت ۸ صبح گروه ۲ : دوشنبه ۹/۳/۱۴۰۱ ساعت ۸ صبح کلاسها حضوری است.

ادامه مطلب

اطلاعیه

دانشجویان ارشد که درس سمینار گرفته اند باید تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ فرم انتخاب استاد راهنما را (به شرح زیر) تکمیل کنند. دانشجویان قدرت . گرایش ماشین، سه اولویت خود را تکمیل کنند. از بین اساتید نامبرده: آقایان ۱. دکتر اره پناهی ۲. دکتر صدر ۳. دکتر مشگین کلک دانشجویان قدرت گرایش سیستم دو اولویت خود را تکمیل کنند از بین اساتید زیر. آقایان ۱. دکتر پیشوایی ۲. دکتر میوه دانشجویان گرایش کنترل سه اولویت خود را تکمیل کنند . از بین اساتید زیر. آقایان ۱.دکتر عقیلی ۲. دکتر کاظمی ۳. دکتر مددی دانشجویان گرایش الکترونیک دیجیتال دو اولویت خود را تکمیل کنند از بین اساتید نامبرده: آقایان ۱. دکتر عبداللهی فرد ۲. دکتر فتوحی استاد راهنمای دانشجویان گرایش مدار مجتمع آقای دکتر جعفری پناه و دانشجویان گرایش نانو آقای دکتر کریمخانی هستند.

ادامه مطلب