قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق

۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۴ کد : ۶۶۳۶ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۷۳

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق

حداقل واحد اخذ شده برای احتساب یک ترم در مقطع کارشناسی ارشد 8 واحد می باشد.دانشجویانی که زیر 8 واحد اخذ کرده اندتا حذف و اضافه فرصت دارند نسبت به رساندن واحدهای خود به حد نصاب 8 واحد اقدام کنند. لازم به ذکر است برای دانشجویانی که با اخذ یک یا دو درس، دروس نظری ایشان در این ترم تمام می شود و یا با اخذ دو واحد سمینار تعداد واحدشان به 8 می رسد، سقف واحد مطرح نمی باشد.

دانشکده مهندسی برق


( ۲ )

نظر شما :