قابل توجه دانشجویان گرامی

تعیین اولویت
۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۳ کد : ۶۵۳۱ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۹۶
زمان ارسال فرم اولویت ها (به آدرس elec@ tafreshu.ac.ir) تا آخر خردادماه می باشد. دانشجویانی که فرمهای خود را تا این تاریخ نفرستاده باشند انتخاب اولویت از طرف گروه دانشکده برای ایشان انجام می شود.

( ۱ )

نظر شما :