اطلاعیه

۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۸ کد : ۶۳۷۹ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۳۷
دانشجویان ارشد که درس سمینار گرفته اند باید تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ فرم انتخاب استاد راهنما را (به شرح زیر) تکمیل کنند. دانشجویان قدرت . گرایش ماشین، سه اولویت خود را تکمیل کنند. از بین اساتید نامبرده: آقایان ۱. دکتر اره پناهی ۲. دکتر صدر ۳. دکتر مشگین کلک دانشجویان قدرت گرایش سیستم دو اولویت خود را تکمیل کنند از بین اساتید زیر. آقایان ۱. دکتر پیشوایی ۲. دکتر میوه دانشجویان گرایش کنترل سه اولویت خود را تکمیل کنند . از بین اساتید زیر. آقایان ۱.دکتر عقیلی ۲. دکتر کاظمی ۳. دکتر مددی دانشجویان گرایش الکترونیک دیجیتال دو اولویت خود را تکمیل کنند از بین اساتید نامبرده: آقایان ۱. دکتر عبداللهی فرد ۲. دکتر فتوحی استاد راهنمای دانشجویان گرایش مدار مجتمع آقای دکتر جعفری پناه و دانشجویان گرایش نانو آقای دکتر کریمخانی هستند.

( ۳ )

نظر شما :