اطلاعیه شماره ۲ ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد قدرت

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۷ کد : ۵۸۰۱ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۴۹
اطلاعیه

دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش قدرت باید دروس زیر را اخذ نمایند:

1- ورودی 98 گرایش ماشین ملزم به اخذ درس الکترونیک قدرت 2 هستند.

2-ورودی 99 گرایش ماشین دروس الکترونیک قدرت 2-طراحی ماشین-شبکه هوشمند و سمینار

3-ورودی 99 گرایش سیستم دروس توزیع انرژی - کنترل توان راکتیو-کیفیت توان - شبکه های هوشمند و سمینار

 


( ۱ )

نظر شما :