ارائه سمینار گروه الکترونیک

۰۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۷ کد : ۴۷۶۱ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۸
ارائه سمینار گروه الکترونیک

به اطلاع  دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک کلیه گرایشها می رساند که جلسه ارائه درس سمینار با حضور اساتید محترم گروه الکترونیک در روز دوشنبه مورخ 98/7/22 ساعت 9/45 در محل سمعی و بصری الکترونیک برگزار خواهد شد. حضور تمامی دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد. در صورت عدم حضور هریک از دانشجویان، غیبت در جلسه امتحان برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.


نظر شما :