دانشجویان کارشناسی ارشد کنترل

۰۹ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۹ کد : ۴۶۷۷ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۰۹
اطلاعیه

دانشجویان کارشتاسی ارشد کنترل در نیمسال 981  بایستی دروس زیر را انتخاب واحد نمایند:

کنترل چند متغیره - کنترل مقاوم - ابزار دقیق پیشرفته- شناسایی سیستم


( ۵ )

نظر شما :