قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیک

۰۹ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۶ کد : ۴۶۷۴ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۰۶
اطلاعیه

دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیک در نیمسال 981 بایستی طبق برنامه زیر دروس خود را انتخاب نمایند.

گرایش دیجیتال :

پردازش سیگنال - پردازش تصویر - مدارهای مجتمع خطی  cmos -مدارهای مجتمع خیلی فشرده vlsi

گرایش نانو الکتریک:

الکترونیک نوری - مباحث ویژه در الکترونیک 1- مدارهای مجتمع خطی cmos-مدارهای مجتمع خیلی فشرده vlsi

گرایش مدارهای مجتمع:

پردازش سیگنال - الکترونیک نوری - مدارهای مجتمع خطیcmos  - مدارهای مجتمع خیلی فشرده vlsi


( ۱ )

نظر شما :