مصوبات شورای گروه مورخ ۹۸/۳/۱۳

۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۴:۲۸ کد : ۴۵۴۳ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۹۷
مصوبات شورای گروه ها

پروژه های کارشناسی زیر به تصویب رسیدند:

ابوالفضل امامی- محمدرضا احمدی- رسول عبدی خانی - عباس اکبرزاده للکلامی محمد بیگدلی - پرویز سلطانی سده- محمد احسنی پور اصل - مهدی منفردی قم - محمدرضا  فتاحی - محمد هادی قاویزی


( ۲ )

نظر شما :