|
|
|
سه شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶   
نام مهدی اره پناهی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق - قدرت پست الکترونیک arehpanahi@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-253
زمنیه های تحقیقاتی طراحی و ساخت ماشینهای الکتریکی، طراحی و ساخت کنترل دور ماشینهای الکتریکی، مغناطیس محاسباتی
آدرس صفحه شخصی http://arrepanahi.tafreshu.ac.ir
نام مجتبی پیشوایی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق - قدرت پست الکترونیک pishvaei@tafreshu.ac.ir
سمت رئیس دانشکده برق، مدیر گروه قدرت و کنترل تلفن 086-36241-297
زمنیه های تحقیقاتی انرژی های نو، سیستم های انتقال AC انعطاف پذیر، کنترل و پایداری سیستم قدرت
آدرس صفحه شخصی http://pishvayei.tafreshu.ac.ir
نام مهدی جعفری پناه مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیک پست الکترونیک jafaripanah@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-286
زمنیه های تحقیقاتی طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ، شبکه های سنسوری بیسیم، قابلیت اطمینان در مدارهای الکترونیکی
آدرس صفحه شخصی http://jafaripanah.tafreshu.ac.ir
نام فرشید حاجتی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیک پست الکترونیک hajati@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-291
زمنیه های تحقیقاتی شناسایی الگو، پردازش تصویر، یادگیری ماشین
آدرس صفحه شخصی http://hajati.tafreshu.ac.ir
نام حمیدرضا رضاعلیخانی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق - کنترل پست الکترونیک rezaalikhani@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-303
زمنیه های تحقیقاتی کنترل بهینه، کنترل عصبی، کنترل فازی، کنترل دیجیتال
آدرس صفحه شخصی http://alikhani.tafreshu.ac.ir
نام مهدی رمضانی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی کاربردی - کنترل پست الکترونیک ramezani@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-244
زمنیه های تحقیقاتی تحلیل عددی و کنترل بهینه سیستم های دینامیکی، تحلیل و طراحی و شناسایی سیستم های کنترلی
آدرس صفحه شخصی http://ramezani.tafreshu.ac.ir
نام محمد جواد عبداللهی فرد مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیک پست الکترونیک abdollahifard@tafreshu.ac.ir
سمت مدیر مرکز رشد دانشگاه تلفن 086-36241-577
زمنیه های تحقیقاتی پردازش تصویر، بینایی ماشین، شناسایی الگو و یادگیری ماشین، مدل سازی زمین آماری
آدرس صفحه شخصی http://abdollahifard.tafreshu.ac.ir
نام علی محمد فتوحی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیک پست الکترونیک fotouhi@tafreshu.ac.ir
سمت رئیس مرکز رایانه، انفورماتیک و اطلاع رسانی دانشگاه تلفن 086-36241-347
زمنیه های تحقیقاتی سیستمهای مبتنی بر ریزپردازنده، پردازش تصویر و بینایی ماشین، بینایی سه بعدی، اتوماسیون صنعتی و رباتیک
آدرس صفحه شخصی http://fotouhi.tafreshu.ac.ir
نام علی کاظمی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق - کنترل پست الکترونیک kazemy@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-261
زمنیه های تحقیقاتی آنالیز پایداری و پایدارسازی سیستم های دینامیکی با تاخیر زمانی، سنکرون سازی شبکه های دینامیکی پیچیده، سیستم های چند عامله، کنترل فعال و نیمه فعال ارتعاشات در سازه ها
آدرس صفحه شخصی http://kazemy.tafreshu.ac.ir
نام آرش کریم خانی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیک پست الکترونیک karimkhani@tafreshu.ac.ir
سمت مدیر گروه مهندسی برق الکترونیک تلفن 086-36241-356
زمنیه های تحقیقاتی الکترواپتیک، اپتیک غیر خطی، ادوات نیمه هادی، کوانتوم الکترونیک، نانو فوتونیک
آدرس صفحه شخصی http://karimkhani.tafreshu.ac.ir
نام سعیده کلانتری مرتبه علمی مربی
گروه آموزشی مهندسی برق - قدرت پست الکترونیک kalantari@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-299
زمنیه های تحقیقاتی الکترونیک قدرت، فیلتر اکتیو
آدرس صفحه شخصی http://kalantari.tafreshu.ac.ir
نام علی مددی مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی مهندسی برق - کنترل پست الکترونیک madadi@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-235
زمنیه های تحقیقاتی کنترل تطبیقی، کنترل مقاوم، کنترل غیرخطی
آدرس صفحه شخصی http://madadi.tafreshu.ac.ir
نام همایون مشگین کلک مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق - قدرت پست الکترونیک meshgin@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-248
زمنیه های تحقیقاتی طراحی، مدلسازی و آنالیز ماشینهای الکتریکی، الکترونیک قدرت، کنترل و درایو موتورهای الکتریکی، منابع تغذیه سوئیچینگ
آدرس صفحه شخصی http://meshgin.tafreshu.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.